DOROTA FELCENLOBEN

ur. 1984 w Krakowie, polonistka i historyczka, lokalna animatorka, koordynatorka projektów 

W 2014 roku obroniłam pracę doktorską pod tytułem „Wodziccy z Kościelnik. Dzieje rodziny”. Jestem absolwentką Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkoliłam się pod okiem prof. Kazimierza Karolczaka – badacza dziejów arystokracji oraz ziemiaństwa. Szlify językowe doskonaliłam przy boku znanego językoznawcy prof. Jana Miodka.

Już w czasie studiów interesowałam się działaniami kobiet w kontekście historycznym. Dzięki stypendiom naukowym i wsparciu uczelni macierzystej prowadziłam badania naukowe w Londynie oraz we Lwowie i spotykałam się z potomkami rodzin ziemiańskich – głównie kobietami, spisując ich historie. W ramach studiów polonistycznych prowadziłam badania dotyczące epistolografii kobiecej w XIX i XX wieku, czego wynikiem była obrona pracy w tym temacie.

Przed laty związana byłam z Krakowem, gdzie pracowałam jako redaktorka krakowskiego pisma opiniotwórczego „Miesiąc w Krakowie” wydawanego od 1996 roku.  Byłam odpowiedzialna za Dział Muzea, tworzyłam głównie recenzje i rekomendacje wystaw. Specjalizowałam się w twórczości m.in. kobiet -  Zofii Stryjeńskiej i Marii Jaremy. Od 2009 roku mieszkam na terenie powiatu ząbkowickiego (Dolny Śląsk), gdzie również miałam możliwość pracy w gazecie o charakterze kulturalnym („Panorama Ziemi Kłodzkiej”), wówczas zbierałam informacje o nietuzinkowych osobach z regionu – były to głównie kobiety-artystki.

Za swój autorski projekt na temat edukacji osób starszych zostałam nagrodzona grantem z środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Unii Europejskiej. Stając się Latarnikiem Polski Cyfrowej – lokalnym edukatorem na temat nowych technologii –  pracowałam głównie z kobietami wykluczonymi w wieku 50+.

Tematy związane z problemami młodzieży, w tym dziewcząt, nie są mi obce. Od 2012 roku jestem nauczycielką języka polskiego w wiejskiej szkole. Ponadto współpracowałam z Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin w Warszawie przy projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. Inspirowałam dzieci i młodzież do działania, zmiany stylu życia, patrzenia na siebie.

Od 2016 r. jestem prezeską Fundacji Sztukupuku. Realizuję projekty m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Wolności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz lokalne - zlecane przez Urzędy Gminy.

Tematyka dotycząca funkcjonowania kobiet w małych społecznościach jest dla mnie bardzo ważna. Na co dzień spotykam się z matkami, babciami, kobietami pracującymi, bezrobotnymi. Sama mieszkam na wsi i rozumiem ich problemy dotyczące braku perspektyw, niezrozumienia przez najbliższych, wyobcowania, akceptacji zastanej rzeczywistości, ich niezadowolenia, często depresji.

Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które pragną nawiązać współpracę z naszą organizacją. 

 

TOP Skip to content