O FUNDACJI

Fundacja Sztukupuku powstała w maju 2016 r. Wcześniej działała jako gr. nieformalna. Organizacja zajmuje się podejmowaniem wszelkiej działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, naukowej, edukacyjnej oraz badawczej szczególnie w zakresie organizacji i wspierania wydarzeń kulturalno-artystycznych, podejmowania inicjatyw edukacyjnych na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą oraz grupami defaworyzowanymi.

Nasze projekty:

 

1. (NIE)codzienne rytuały. Bezpiecznie i zdrowo– LGD Qwsi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

2. Kobieca Strona Sztuki - Inspirujące warsztaty twórcze dla kobiet 30+. Grant "Decydujesz, pomagamy” Fundacji TESCO.

 

 3. Akademia Biznes Class – cykl szkoleń, darmowy projekt znaków graficznych robiony przez studentów ASP.

 

4. Pełnia lasu pełna. – LGD Qwsi w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

5. Wokół papieru i słowa w 750 rocznicę Księgi Henrykowskiej, Kultura Interwencje 2019 Narodowe Centrum Kultury.

 

6. Dwa granty z działania 19a z Gminy Ciepłowody w 2018 i 2019.

 

 7. Osoby tworzące Fundację przygotowywały również projekty dla innych org.: dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ciepłowodach „ZUCHwałki zdobywają sudeckie skałki” w

2019 r. oraz dla Dolnośląskiego Inkubatora Sztuki – „WzmocniONE – projekt dla kobiet 30+.

 

Projekty jako gr. nieformalna:

 

8. OŚRODEK „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”. Nagrywanie i spisywanie relacji świadków powojennej historii

 

9. „Naturą kobiety jest tworzyć – inspirujące spotkania ze sztuką”. FIO

 

10. Porozmawiajmy o Internecie – grant z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz ze środków EU.

 

Projekty zostały poprawnie rozliczone i osiągnięto w nich zakładane rezultaty. Środki wydatkowano w terminie, zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

 

W lutym 2020 r. otrzymaliśmy dotację z MKiDN na projekt: PAMIĘĆ ŚWIATA. Ocalić od zapomnienia – w 750 rocznicę spisania Księgi Henrykowskiej oraz realizujemy działania z sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

SUKCESY:

Na początku 10.2018 r. podczas IV Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego w Krzyżowej odebrałyśmy prestiżową nagrodę AKTYWNI NA 100%. Tego typu wyróżnienie dostało tylko 100 organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku, a jest ich w sumie 11 300. Kapituła konkursu wyróżniła podmioty ekonomii społ. zasłużone dla animacji i rozwoju społ. lokalnych na terenie woj. dolnośląskiego. W 2019 r. D. Felcenloben jako Prezes Fundacji otrzymała tytułu Osobowość Roku 2018 w plebiscycie Gazety Wrocławskiej. Nominacja została przyznana przez kapitułę konkursu w ramach działań fundacyjnych.

 

Fundacja posiada doświadczenie w zakresie inicjowania i wspierania innowacyjnych przedsięwzięć lokalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstw publiczno-społeczno- prywatnych najpierw realizowanych przez osoby tworzące organizację, a następnie przez samą Fundację. 

 

 

TOP